dilluns, 12 de novembre de 2012

PRESENTACIÓ DE LA QUEIXA DE LA RÀTIO - PRESENTACIÓ DE LA QUEIXA DE LA RÀTIO


Estimats i estimades pares i mares:

Com sabeu, des de l'AMPA us hem convidat a manifestar la vostra queixa davant l'Administració per les condicions en les que es desenvolupen la formació dels vostres fills i filles, al patir unes condicions inassumibles des del punt de vista de la salubritat i benestar, i que incompleix el mínim exigit en la legislació actual sobre metres quadrats per alumnes en un aula.

Finalmente, hem arreplegat moltes queixes i volem presentar-les aquest dimecres al registre de l'Ajuntament de Sant Vicent. Per això, tots aquells que vulgar vindre a l'Ajuntament a presentar personalment la queixa, sereu benvinguts a fer-ho.

Està clar que no més ens fan cas si surtim al carrer i plantem cara als problemes de veritat, manifestant els nostre desacord davant la negació de les condicions mínimes que asseguren la qualitat en l'educació dels nostres fills i filles.


PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

Estimados y estimadas padres y madres:

Como sabéis, desde el AMPA os hemos invitado a manifestar vuestra queja delante del Administración por las condiciones en las que se desarrolla la formación de vuestros hijos e hijas, al sufrir unas condiciones inasumibles desde el punto de vista de la salubridad y bienestar, y que incumple el mínimo exigido en la legislación actual sobre metros cuadrados por alumno en un aula.

Finalmente, hemos recogido muchas quejas y queremos presentarlas este miércoles en el registro del Ayuntamiento de San Vicente. Por ello, todos aquellos que quieran venir al Ayuntamiento a presentar personalmente la queja, seréis bienvenidos a hacerlo.

Está claro que tan sólo nos hacen caso si salimos a la calle y plantamos cara a los problemas de verdad, manifestando nuestro desacuerdo ante la negación de las condiciones mínimas que aseguran la calidad en la educación de nuestros hijos e hijas.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD


Cap comentari:

Publica un comentari