dilluns, 27 de maig de 2013

ENHORABONA!

Sí que estem d'enhorabona. Ens han comunicat en el centre que s'ha concedit un cinqué grup de batxillerat. Hem de recordar que el curs passat la ràtio estava a 41-42 alumnes en aules de 50 metres quadrats, que incompleix els requisits legals mínims d'1,5 metres quadrats per alumne.
En el seu moment, vam plantejar una queixa perquè cada mare i pare la dirigira a la Conselleria d'Educació, però no ens van fer cas. També es van plantejar per diferents agents locals en instàncies municipals, però tampoc va ser possible.
No obstant això, pareix que aquelles queixes si que van servir, perquè hem de dir que s'ha aconseguit el cinqué grup de batxillerat, i els nostres fills i filles podran tindre unes condicions mínimes de salubritat i decència docent, en aquesta època de la seua vida com a estudiant tant important.
Volem donar les gràcies a la direcció, agents locals que van "pressionar" perquè el cinqué grup s'aconseguisca, i sobre tot a mares i pares que van aportar la seua queixa, i destacar que hem aconseguit un objectiu per a tots, inclosos els que no van dignar-se a signar la queixa.
------------------------------------------------------------------------------
Sí que estamos de enhorabuena. Nos han comunicado en el centro que se ha concedido un quinto grupo de bachillerato. Debemos recordar que el curso pasado la ratio estaba a 41-42 alumnos en aulas de 50 metros cuadrados, que incumple los requisitos legales mínimos de 1,5 metros cuadrados por alumno.
En su momento, planteamos una queja para que cada madre y padre la dirigiere a la Conselleria de Educación, pero no nos hicieron caso. También se plantearon por diferentes agentes locales en instancias municipales, pero tampoco fue posible.
No obstante, parece que aquellas quejas si que sirvieron, porque debemos decir que se ha conseguido el quinto grupo de bachillerato, y nuestros hijos e hijas podrán tener unas condiciones mínimas de salubridad y decencia docente, en esta época de su vida como estudiantes tanto importante.
Queremos dar las gracias a la dirección, agentes locales que "presionaron" para que el quinto grupo se consiga, y sobre todo a madres y padres que aportaron su queja, y destacar que hemos conseguido un objetivo para todos, incluidos los que no se dignaron a firmar la queja.

Cap comentari:

Publica un comentari