divendres, 11 de juliol de 2014

ACORD AMB L'HERCULES SAN VICENTE FSACORD DE L’AMPA AMB L’HERCULES SAN VICENTE FS PER A LA GESTIÓ I PROMOCIÓ DEL FUTBOL-SALA

·       L’Hércules gestionarà i promocionarà l’equip de futbol sala entre l’alumnat de l’IES Sant Vicent.
·       Jugadors de la primera plantilla participaran com a entrenadors.La passada setmana Daniel Vallejo, vicepresident de l'Hèrcules Sant Vicent FS, i Abraham Esteve, vice-president del Ampo de l'IES Sant Vicent signaven l'acord pel qual el club sanvicenter es farà càrrec de la gestió i promoció del Futbol Sala en l'IES Sant Vicent. A l'acte va acudir com a imatge del club Adrián Martínez Baldó 'Pipi' jove jugador que representa, segons ha dit Vallejo, tots els valors que té el club, joventut, compromís, educació i il · lusió per aquest esport, els quals volen implantar a l'IES Sant Vicent.

Daniel Vallejo va agrair a l'AMPA de l'IES Sant Vicent la seva aposta i confiança dipositada en el club. Va assegurar que el compromís és màxim ja que aquest va més enllà del mer acord de gestió esportiva de l'IES Sant Vicent, per al seu club suposa la potenciació del seu esport, comentant que "el futur del futbol sala passa per la categories base i el seu bressol és el col·legi i no s'ha de perdre en la segona fase de l'institut” per últim una de les frases de Vallejo a destacar va ser l'esport ha de generar esport” indicant que per a ells és un doble repte promoció i ajuda al finançament del seu club i esport en el qual tot i la joventut de la directiva, la gestió no ha passat desapercebuda i ja són diversos els que s'interessen per la formació esportiva del club.


D'altra banda Abraham Esteve, com a portaveu de la Junta Directiva de l'AMPA, va destacar "el gran reconeixement que té aquest Club en el nostre poble”, per la qual cosa ha apostat per ell per a fomentar aquest esport que, històricament, no ha tingut un gran desenvolupament en l'etapa de secundària en els centres educatius: “Hem de fer que l'alumnat consideri el seu centre educatiu no només com un lloc on aprendre unes matèries, sinó on es va a desenvolupar personalment, també en l'aspecte esportiu.
---------------------------------------------------------------
ACUERDO DEL AMPA CON EL HERCULES SAN VICENTE FS PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL FUTBOL-SALA

·       El Hércules gestionarà y promocionará el equipo de futbol sala entre el alumnado del IES Sant Vicent.
·       Jugadores de la primera plantilla participarán como entrenadores.La pasada semana Daniel Vallejo, vicepresidente del Hércules San Vicente FS, y Abraham Esteve, vice-presidente del Ampo del IES Sant Vicent firmaban el acuerdo por el cual el club sanvicentero se hará cargo de la gestión y promoción del Futbol Sala en el IES San Vicente. Al acto acudió como imagen del club Adrián Martínez Baldó ‘Pipi’ joven jugador que representa, según dijo Vallejo, todos los valores que tiene el club, juventud, compromiso, educación e ilusión por este deporte, los cuales quieren implantar en el IES Sant Vicent.

Daniel Vallejo agradeció al AMPA del IES Sant Vicent su apuesta y confianza depositada en el club. Aseguró que el compromiso es máximo ya que este va más allá del mero acuerdo de gestión deportiva del IES Sant Vicent, para su club supone la potenciación de su deporte, comentando que “el futuro del futbol sala pasa por la categorías base y su cuna es el colegio y no se debe perder en su segunda fase del instituto” por ultimo una de las frases de Vallejo a destacar fue “el deporte debe generar deporte” indicando que para ellos es un doble reto promoción y ayuda a la financiación de su club y deporte en el cual a pesar de la juventud de la directiva, la gestión no ha pasado desapercibida y ya son varios los que se interesan por la formación deportiva del club.

Por otro lado Abraham Esteve, como portavoz de la Junta Directiva del AMPA, destacó “el gran reconocimiento que tiene este Club en nuestro pueblo”, por lo que se ha apostado por él para fomentar este deporte que, históricamente, no ha tenido un gran desarrollo en la etapa de secundaria en los centros educativos: “Debemos de hacer que el alumnado considere su centro educativo no sólo como un sitio donde aprender unas materias, sino donde se va a desarrollar personalmente, también en el aspecto deportivo”.


Cap comentari:

Publica un comentari