dimecres, 24 d’agost de 2016

CONVOCATÒRIA BEQUES MINISTERI- CONVOCATORIA BECAS MINISTERIO

S'han convocat les beques del Ministeri d'Educació per a l'alumnat d'estudis post-obligatoris. Termini: del 16 d'agost al 3 d'octubre. Les sol·licituds s'han de fer on line, en la aplicació del Ministeri.

Se han convocado las becas del Ministerio de Educació para el alumnado de estudios post-obligatorios. Plazo: del 16 de agosto al 3 de octubre. Las solicitudes se tienen que hacer on line, en la aplicación del Ministerio.

TEXT DE LA CONVOCATÒRIA/TEXTO DE LA CONVOCATORIA: CONVOCATORIA

ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ I SOL·LICITUD /ENLACE A LA INFORMACIÓN Y SOLICITUD: MINISTERI D'EDUCACIÓ


Cap comentari:

Publica un comentari