divendres, 30 de març de 2012

CRÒNICA DEL TALLER DE MUIXERANGUESAhui s'ha celebrat al nostre IES un taller sobre Muixerangues, amb la col·laboració de l'Entitat Promotora de Muixerangues i la Colla Taranina d'Agost.

Hoy se ha celebrado en nuestro IES un taller sobre Muixerangues, con la colaboración de la Entidad Promotora de Muixerangues y la Colla Taranina de Agost.Després d'una petita introducció sobre l'origen de les Muixerangues, van passar a explicar la tècnica per a pujar i fer les figures.

Al començament els alumnes van ser un poc reticents a l'hora d'animar-se, però poc a poc es van adonar que és molt senzill pujar.
Después de una pequeña introducción sobre le origen de las Muixerangas, pasaron a explicar la técnica para subir y hacer las figuras.

Al principio los alumnos fueron un poco reticentes a la hora de animarse, pero poco a poco se dieron cuenta que es muy sencillo subir.
Finalment, van ser els propis alumnes qui es van col·locar la faixa, i van fer diferents figures, fins i tot una de tres altures, totes elles aplaudides amb gran emoció pels que allí estàvem, amb el só de La Muixeranga de fons.
Finalmente, fueron los propios alumnos quienes se colocaron la faja, e hicieron diferentes figuras, incluso una de tres alturas, todas ellas aplaudidas con gran emoción por los que allí estábamos, con el sonido de La Muixeranga de fondo.Hi van participar inclús els docents, i ens va
n adonar que, entre tots. es pot aconseguir grans coses si ens ho proposem.
Participaron incluso los docentes, y nos dimos cuenta que, entre todos, se puede conseguir grandes cosas si nos lo proponemos.

Moltes gràcies a la Direcció de l'IES per deixar-nos fer aquest taller, a l'Entitat Promotora de Muixerangues per la seua implicació, a la Colla Taranina per la seua aportació musical i, sobret tot, als nostres fills per la seua col·laboració. Enhorabona!
Muchas gracias a la Dirección del IES por dejarnos hacer este taller, a la Entidad Promotora de Muixerangues por su implicación, a la Colla Taranina por su aportación musical y, sobre todo, a nuestros hijos por su colaboración. ¡Enhorabuena!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada