dimecres, 30 de maig de 2012

PLATAFORMA SANT VICENT AMB L'EDUCACIÓ

Esta vesprada, membres de la Junta de l'AMPA han assistit a la segona reunió de la plataforma en defensa de l'ensenyança pública. Hi havia docents, AMPAS, pares i mares, sindicats, partits polítics i La Cívica.

La qüestió és que hem sigut unes quantes dotzenes (50-60 persones), i allò està prenent un caire interessant. S'han esbossat objectius i línies d'actuació, i es pretén que cada un aporte en les reunions periòdiques propostes concretes.

Els objectius de la plataforma són:
 •     Defensa de l'ensenyança pública, de la seua dignitat i la seua qualitat.
 •     Coordinació d'actuacions i mobilitzacions en l'àmbit de l'ensenyança i de la localitat.
 •     Transmissió d'informació sobre l'educació en tota la localitat.
També s'ha indicat les accions a dur a terme, entre les quals hi ha:
 •     Recopilar les propostes de cada centre per a enfrontar-nos als retalls de cara al pròxim curs.
 •     Informar cada centre de l'existència i els objectius de la plataforma.
 •     S'ha creat una pancarta amb el lema "SANT VICENT AMB l'EDUCACIÓ".
 •     Demanar una reunió urgent del Centre Escolar Municipal per a informació sobre la matriculació d'alumnes, metres quadrats per alumne i possible supressió d'unitats o esbosses així com de llocs de treball.
 •     Conéixer de forma fefaent els metres quadrats de cada aula, per a veure si l'augment de la ràtio que s'ha publicat no contravé les disposicions legals en tant que metres quadrats per alumne en classe.
 •     Beques de llibres i possibles solucions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta tarde, miembros de la Junta del AMPA ha asistido a la segunda reunión de la plataforma en defensa de la enseñanza pública. Había docentes, AMPAS, padres y madres, sindicatos, partidos políticos y La Cívica.

La cuestión es que hemos sido unas cuantas docenas (50-60 personas), y aquello está tomando un cariz interesante. Se han esbozado objetivos y líneas de actuación, y se pretende que cada uno aporte en las reuniones periódicas propuestas concretas.

Los objetivos de la plataforma son:
 • Defensa de la enseñanza pública, de su dignidad y su calidad.
 • Coordinación de actuaciones y movilizaciones en el ámbito de la enseñanza y de la localidad.
 • Transmisión de información sobre la educación en toda la localidad.
También se ha indicado las acciones a llevar a cabo, entre las cuales hay:
 • Recopilar las propuestas de cada centro para enfrentarnos a los recortes de cara al próximo curso.
 • Informar a cada centro de la existencia y los objetivos de la plataforma.
 • Se ha creado una pancarta con el lema "SANT VICENT AMB L'EDUCACIÓ".
 • Pedir una reunión urgente del Centro Escolar Municipal para información sobre la matriculación de alumnos, metros cuadrados por alumno y posible supresión de unidades o lineas así como de puestos de trabajo.
 • Conocer de forma fehaciente los metros cuadrados de cada aula, para ver si el aumento de la ratio que se ha publicado no contraviene las disposiciones legales en cuanto metros cuadrados por alumno en clase.
 • Becas de libros y posibles soluciones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada