dijous, 3 d’octubre de 2013

EXTRAESCOLARSS'oferixen les següents activitats a l'alumnat:

ACTIVITAT
AMPA
NO AMPA
Futbol-sala infantil (mixt)
20 €
22 €
Futbol-sala cadet
20 €
22 €
Classes de repàs
22 €
24 €
Voleibol femení, gestionat per docents de l’IES
Pilota valenciana (mixt), gestionat per alumnes de l’IES

També s'oferix les següents activitats a alumnat, mares i pares:

ACTIVITAT
AMPA
NO AMPA
Pilates
23 €
25 €
Zumba
23 €
25 €
Ioga
23 €
25 €
Senderisme
20 €
22 €
Fotografia
20 €
22 €


Totes les activitats tindran una duració de dos hores setmanals (dies i hores a determinar), excepte el senderisme que serà un dissabte al matí.

Hi ha descomptes extra en el cas de germans i persones apuntades a dos activitats diferents.

En consergeria estan els impresos per a la inscripció. També es pot sol·licitar en el nostre e-mail o descarregar aci PREINSCRIPCIÓ. Cal deixar la inscripció en la bústia de l'AMPA.La data límit és l'11 d'octubre
---------------------------------------------------------------------


Se ofrecen las siguientes actividades al alumnado:

ACTIVIDAD
AMPA
NO AMPA
Fútbol-sala infantil (mixto)
20 €
22 €
Fútbol-sala cadete
20 €
22 €
Clases de repaso
22 €
24 €
Voley femenino, gestionado por docentes del IES
Pelota valenciana (mixto), gestionado por alumnos del IES

También se ofrece las siguientes actividades a alumnado, madres y padres:

ACTIVIDAD
AMPA
NO AMPA
Pilates
23 €
25 €
Zumba
23 €
25 €
Yoga
23 €
25 €
Senderismo
20 €
22 €
Fotografía
20 €
22 €

Todas las actividades tendrán una duración de dos horas semanales (días y horas a determinar), excepto el senderismo que será un sábado por la mañana.

Hay descuentos extra en el caso de hermanos y personas apuntadas a dos actividades diferentes.

En conserjería están los impresos para la inscripción. También se puede solicitar en nuestro e-mail o descargar aquí la PREINSCRIPCIÓN. Hay que dejar la inscripción en el buzón del AMPA. La fecha límite es el 11 de octubre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada