dilluns, 21 d’octubre de 2013

VAGA GENERAL - HUELGA GENERALEstimats/des ciutadans i ciutadanes!
La LOMCE, en tràmit parlamentari, pretén legalitzar estes retallades i aprofundir-les, canviant el model i la funció de l’educació al nostre país, perquè ja no es tractarà de que l’educació siga un dret, que permet que tot el món, independentment del seu origen social, econòmic o cultural, puga accedir a una ensenyança de qualitat que li done igualtat d’oportunitats, sinó que es pretén tornar a la situació, on quasi únicament podien aconseguir estudis superiors els fills d’aquells que podien pagar-se’ls.
Assistim al desmantellament progressiu i planificat del model de l’ensenyament públic que ha permés, al nostre país, que els fills dels sectors populars pogueren guanyar-se per mitjà del seu esforç una posició social millor de la que van disfrutar els seus pares.
Això queda reflectit en dades objetives: la disminució constant del pressupost dedicat a l’educació pública, mentres s’augmenta els diners que l’Estat dedicada a subvencionar l’educació privada; la rebaixa de les ajudes i beques a l’estudi, que quan es concedixen no es paguen; l’augment de nombre d’alumnes per aula i l’acomiadament de professors; la falta d’ofertes de places públiques, a pesar de la demanda creixent en Formació Professional i en Escoles d’Idiomes; l’increment any rere any del preu de les matricules de la Universitat i dels Màsters, etc.
Els principals representants dels sectors que integren la Comunitat Educativa, les federacions estatals d’AMPA (CEAPA) o autonòmiques ( Confederació Gonzalo Anaya en la nostra Comunitat), Sindicats de professors (CCOO, UGT, STE, CGT) i estudiants, a més dels Moviments de renovació pedagògica o altres associacions, com Escola Valenciana al País Valencià, han constituït, des de fa anys, junt amb voluntariosos, independents i anònims professors i estudiants, pares i mares, Plataformes en defensa de l’ensenyament públic, tant a nivell estatal, com autonòmic, provincial, comarcal i local, que ha permès el desenvolupament d’un ampli moviment en defensa de l’ensenyament públic en tot el Estat, que es coneix sota el nom de Marea verda..
Les pròximes mobilitzacions en tot l’estat per animar la participació i opinió ciutadana, denunciar les conseqüències que tenen les retallades i el que significarà l’aprovació de la LOMQE. són les següents;
CONSULTA CIUTADANA PER L’EDUCACIÓ, es tracta de mostrar l’opinió de la majoria de la ciutadania sobre els retalls en l’Educació , a l’igual del que es va fer a Madrid enfront del projecte de privatització dels hospitals. Iniciada el 26 de setembre es pot realitzar fins al 27 d’octubre.
VAGA GENERAL D’EDUCACIÓ de pares, estudiants i professors, i de tots els nivells educatius en tota Espanya, el dijous 24 d’octubre,
-        CONCENTRACIÓ  a Sant Vicent a les 11:00 a la Plç. Ajuntament.
-         MANIFESTACIÓ A ALACANT a les 18h30, amb eixida de les escales de l’IES Jorge Juan. Des de Sant Vicent de la Marina Baixa la Plataforma planteja baixar amb transport públic, el TRAM de les 18:00 y que es veja un “TRAM verd”.
Plataforma Sant Vicent amb l´educació
----------------------------------------------------¡Estimad@s ciudadan@s!
La LOMCE, en trámite parlamentario, pretende legalizar los  recortes sufridos durante los últimos meses y profundizarlos, cambiando el modelo y la función de la educación en nuestro país, pues ya no se tratará de que la educación sea un derecho, que permite que todo el mundo, independientemente de su origen social, económico o cultural, pueda acceder a una enseñanza de calidad que le dé igualdad de oportunidades, sino que se pretende volver a la situación, donde casi únicamente podían alcanzar estudios superiores los hijos de aquellos que podían pagárselos.
Asistimos al desmantelamiento progresivo y planificado del modelo de la enseñanza pública que ha permitido, en nuestro país, que los hijos de los sectores populares pudieran ganarse mediante su esfuerzo una posición social mejor de la que disfrutaron sus padres.
Esto queda reflejado en datos objetivos: la disminución constante del presupuesto dedicado a la educación pública, mientras se aumenta el dinero que el estado dedicada a subvencionar la educación privada; la rebaja de las ayudas y becas al estudio, que cuando se conceden no se pagan; el aumento de número de alumnos por aula y el despido de profesores; la falta de ofertas de plazas públicas, pese a la demanda creciente en Formación Profesional y en Escuelas de Idiomas; el incremento año tras año del precio de las matriculas de la Universidad y de los Masteres, etc.
Los principales representantes de los sectores que integran la Comunidad Educativa, las federaciones estatales de AMPAs (CEAPA) o autonómicas (Confederación Gonzalo Anaya en nuestra Comunitat), Sindicatos de profesores (CCOO, UGT, STE) y estudiantes, además de los Movimientos de renovación pedagógica u otras asociaciones, como Escola Valenciana en el País Valenciano, han constituido, desde hace años, junto con voluntariosos, independientes y anónimos profesores y estudiantes, padres y madres, Plataformas en defensa de la enseñanza pública, tanto a nivel estatal, como autonómico, provincial, comarcal y local, que han permitido el desarrollo de un amplio movimiento  en defensa de la enseñanza pública, conocido por el nombre de Marea Verde.
Las próximas movilizaciones para animar a la participación y opinión ciudadana, denunciar las consecuencias que tiene los recortes y lo que va a significar la aprobación de la la LOMCE son las siguientes.
CONSULTA CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN, se trata de mostrar la opinión de la mayoría de la ciudadanía sobre los recortes en la Educación, al igual de lo que se hizo en Madrid frente al proyecto de privatización de los hospitales. Comenzó el 26 de septiembre y se realizará hasta el 27 de octubre.
HUELGA GENERAL DE EDUCACIÓN de padres, estudiantes y profesores, y de todos los niveles educativos en toda España, el jueves 24 de octubre,
-        CONCENTRACIÓN  en San Vicente a las 11h en la Plz. Ayuntamiento
-        MANIFESTACIÓN EN ALICANTE a las 18h30, con salida de las escaleras del IES Jorge Juan. Desde las localidad la Plataforma  plantea bajar con transporte público, el TRAM de las 18:00 y que se vea un “Tram verde”.
Plataforma Sant Vicent amb l´educacióCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada