dissabte, 12 de juliol de 2014

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ - BECAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

S'han publicat en el BOE d'avui les beques del Ministeri d'Educació per a recolzament educatiu 2014-2015.

Se han publicado en el BOE de hoy las becas del Ministerio de Educación para apoyo educativo 2014-2015.

BOE: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7403
MINISTERIO: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada