dimecres, 10 de setembre de 2014

COMUNICAT AMPA

Sant Vicent del Raspeig, 11 de setembre de 2014


A tots els pares i mares de l’alumnat:
Davant les previsions de l’Agencia Estatal de Meteorologia que indica que els pròxims dies s’arribarà als 35⁰C de màxima, i tenint en compte que, des de que vam començar el curs la temperatura a les aules està superant àmpliament els 27⁰C, que s’estableix al Reial Decret 486/1997 (BOE 23/07/1997) com a condició que no s’ha d’arribar en un lloc de treball, i a través del qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut.
A l’AMPA considerem que les instal·lacions del centre son incapaces d’oferir unes condicions mínimes de seguretat i salut a les aules, ni un lloc refrigerat o ombra suficient per a tot l’alumnat, per la qual cosa no es pot garantir la salut i la seguretat per a l’alumnat.
L’AMPA ja ha formulat una queixa formal davant la Conselleria d’Educació i no hem obtingut resposta. Per part del sector de docents, ens consta que s’ha fet una queixa davant l’autoritat laboral, i aquesta no permet aturar les classes.
Fem una crida a la responsabilitat a mares i pares, i que en la mesura de lo possible no porteu a l’alumnat al centre per a preservar la seua seguretat i salut. En el àmbit de la Federació d’AMPAs de Sant Vicent, considerem que seria adequat aplicar aquesta mesura divendres 12 i dilluns 15 de setembre. A més, s’ha convocat una concentració a les portes de l’Ajuntament aquest divendres 12 a les 13.00 amb totes les famílies que vullguen manifestar la seua disconformitat amb aquesta mesura.
En qualsevol cas, també teniu la possibilitat de fer un escrit per al vostre fill o filla en què autoritze a eixir del centre si la temperatura supera els 27⁰C. No n’hi ha problema amb la Direcció del centre, els docents estan patint igual que l’alumnat.
Per al començament de curs, des de les Plataformes en defensa de l’ensenyament públic s’havien programat una sèrie de accions i mobilitzacions contra les retallades que estem patint des de fa anys en l’educació pública, com ara la disminució de recursos, docents, l’augment de la ràtio i tot el que comporta la Llei Wert.
Però, una vegada més, la Conselleria d’Educació “s’ha superat”, en primer lloc havent avançat els exàmens de recuperació a juliol, i avançant el començament de les classes de setembre, sense temps per a planificació i amb un oratge que és el que pertany a aquests dies de l’any, però que no permet desenvolupar una docència en condicions mínimes de seguretat i salut.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT
-----------------------------------------------------------------------
Sant Vicent del Raspeig, 11 de setembre de 2014


A todos los padres y madres del alumnado:
Ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología que indica que los próximos días se llegará a los 35⁰C de màxima, y teniendo den cuenta que, desde que se comenzó el curso la temperatura en las aulas está superando amplicamente los 27⁰C, que se establece en el Real Decreto 486/1997 (BOE 23/07/1997) como condición a la que no se debe de llegar en un lugar de trabajo, y a través del cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
En el AMPA consideramos que las instalaciones del centro son incapaces de ofrecer unas condiciones mínimas de seguridad y salud en las aulas, ni un lugar refrigerado o sombra suficiente para todo el alumnado, por lo que no se puede garantizar la salud y seguridad para el alumnado.
El AMPA ya ha formulado una queja formal ante al Consellería de Educación y no hemos obtenido respuesta. Por parte del sector de docentes, nos consta que se ha hecho una queja formal ante la autoridad laboral, y ésta no permite detener las clases.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad a madres y padres, y que en la medida de lo posible no llevéis al alumnado al centro para preservar su seguridad y salud. En el ámbito de la Federación de AMPAs de Sant Vicent, consideramos que sería adecuado aplicar esta medida el viernes 12 y el lunes 15 de septiembre. Además, se ha convocado una concentración en las puertas del Ayuntamiento este viernes 12 a las 13.00 con todas las familias que quieran manifestar su disconformidad con esta medida.
En cualquier caso, también tenéis la posibilidad de hacer un escrito para vuestro hijo o hija en que autorice a salir del centro si la temperatura supera los 27⁰C. No hay problema con la Dirección del centro, los docentes están padeciendo igual que el alumnado.
Para el comienzo de curso, desde las Plataformas en defensa de la enseñanza pública se habían programado una serie de acciones y movilizaciones contra los recortes que estamos padeciendo desde hace años en la educación pública, com es la disminución de recursos, docentes, el aumento de la ratio y todo lo que comporta la Ley Wert.
Pero, una vez más, la Consellería de Educación “se ha superado”, en primer lugar habiendo adelantado los exámenes de recuperación en julio, y adelantando el comienzo de las clases de septiembre, sin tiempo para planificación y con un tiempo que es el que pertenece a estos días del año, pero que no permite desarrollar una docencia en condiciones mínimas de seguridad y salud.


POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada