diumenge, 13 de setembre de 2015

ENTREGA DE LIBROS - LLIURAMENT DE LLIBRES

Dimarts 15 de setembre de 16.30 a 19.30
Per a arreplegar els llibres:

 • Obtindre llistat de preus a consergeria o demanant-los per email (ampa@iessanvicente.com).
 • Fer el càlcul de la quantitat a pagar, i fer el pagament al número de compte que n'hi ha al llistat de preus.
 • Vindre a l'AMPA per arreplegar els llibres, aportant:
  • Llistat de preus marcant amb una "X" els llibres triats.
  • Justificant del pagament dels llibres.
  • Justificant del pagament de la reserva, si no s'ha aportat prèviament.
Hem de dir que n'hi ha problemes amb el subministrament de llibres, no sabem exactament quins llibres tindrem eixe dia. Establirem més dies al llarg de la setmana, i de les setmanes vinent, perquè inclús encara no se sap els llibres triats per el professorat.

En quant el tema de les ajudes a hores d'ara no se sap com podrem les famílies justificar el pagament dels llibres. Fins on sabem, s'haurà d'aportar factura per a poder cobrar l'ajuda, però també sabem que estan estudiant-se fórmules perquè les famílies que compren a través de l'AMPA, puguen també obtindre l'ajuda.

Hem de tindre tothom paciència.

-------------------------------------------------------------------------------


Martes 15 de septiembre de 16.30 a 19.30
Para recoger los libros:

 • Obtener listado de precios en conserjería o pedirlos por email (ampa@iessanvicente.com).
 • Hacer el cálculo de la cantidad a pagar, y hacer el pago en el número de cuenta que hay en el listado de precios.
 • Venir al AMPA para recoger los libros, aportando:
  • Listado de precios marcando con una "X" los libros elegidos.
  • Justificant del pago de los libros.
  • Justificante del pago de la reserva, si no se ha aportado previamente.
Hemos de decir que hay problemas con el suministro de libros, no sabemos exactamente qué libros tendremos ese día. Estableceremos más dias a lo largo de la semana, y de las semanas venideras, porque incluso aún no se sabe los libros elegidos por el profesorado.

En cuanto al tema de las ayudas, a fecha de hoy no se saber como podremos las famílias justificar el pago de los libros. Hasta donde sabemo, se tendrá que aportar factura para poder cobrar la ayuda, pero también sabemos que están estudiándose fórmulas para que las familias que compran a través del AMPA, puedan también obtener la ayuda.

Hemos de tener tod@s paciencia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada