dimarts, 1 de desembre de 2015

INFORMACIÓ SOBRE LLIBRES DE TEXT - INFORMACIÓN SOBRE LIBROS DE TEXTO

Llibres de text

Aquest divendres dia 4 de desembre estarem per últim dia a l'AMPA per a lliurar els llibres que queden, de 16.00 a 17.00.

Després, i al llarg dels següents dies, farem les devolucions de diners per transferència.

Ajudes de la Conselleria

Divendres passat vam tindre una reunió amb la Regidora d'Educació, Begonya Monllor. Ens va explicar que es podrà començar a fer el pagament a les famílies en 2016, amb el nou pressupost.

Per part de l'AMPA, hem de fer un certificat a cada alumne que haja comprat els llibres a través de nosaltres, especificant exactament els llibres adquirits i la quantitat de diners aportada. A més, cada família ha d'omplir una sol·licitud per a portar a l'ajuntament, amb el nostre certificat.

Per part de l'ajuntament se va habilitar una plataforma informàtica per a comunicar prèviament la sol·licitud, que permet imprimir-la per a la seua presentació. De totes maneres, la presentació per aquest medi no serà l'única manera de fer-ho, es pot presentar directament amb la sol·licitud en paper. La presentació prèvia per internet únicament és a efectes de fer més àgil el tràmit, però EN QUALSEVOL CAS S'HA DE PRESENTAR EN PAPER.

Es convocarà a una reunió per tal d'informar a les famílies.
---------------------------------------------------------
Libros de texto

Este viernes dia 4 de diciembre estaremos por último día en el AMPA para entregar los libros que quedan, de 16.00 a 17.00

Después, y a lo largo de los siguientes días, haremos las devoluciones de dinero por transferencia.

Ayudas de la Consellería

El viernes pasado tuvimos una reunión con la Regidora de Educación, Begoña Montllor.Nos explicó se podrá empezar a hacer el pago a las familias en 2016, con el nuevo presupuesto.

Por parte del AMPA, hemos de hacer un certificado a cada alumno que haya comprado los libros a través de nosotros, especificando exactamente los libros adquiridos y la cantidad de dinero aportada. Además, cada familia debe de cumplimentar una solicitud para llevarla al ayuntamiento, con nuestros certificado.

Por parte del ayuntamiento se va a habilitar una plataforma informática para comunicar previamente la solicitud, que permite imprimirla para su presentación. De todas maneras, la presentación por este medio no será la única manera de hacerlo, se puede presentar directamente con la solicitud en papel. La presentación previa por internet únicamente es a efectos de hacer más ágil el trámite, pero EN CUALQUIER CASO SE DEBE DE PRESENTAR EN PAPEL.

Se convocará una reunión para informar a las famílias..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada